SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

logos-swesec

Swesec med 270 säkerhetsföretag driver och leder opinionsfrågor som bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle samtidigt som förtroendet för vår bransch stärks.

Vår mission
Swesecs mission är bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.

Swesecs vision
Vår vision är att aktivt bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Swesec uppfattas som den ledande branschaktören därför att vi alltid är professionella, ansvarstagande och trovärdiga.

SWESEC är den gemensamma organisationen och representeras av delbranschorganisationerna:

FASADGRUPPEN inom GLASBRANSCHFÖRENINGEN. Läs mer på www.gbf.se

SEM Group - Säkerhet inom Elektronik och Mekanik. Läs mer på www.semgroup.se

SLR – Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund  Läs mer på www.slr.se

SVEBRA - Svenska Brandskyddsföretag  Läs mer på www.svebra.org

SWEGROUP - särskilda säkerhetsföretag. Läs mer på www.swegroup.se

 

SWESECs delbranschorganisationer utgör basen för SWESECs verksamhet och kraven för organisationernas medlemskap är höga. Detta medför att Du som kund kan förlita dig på professionell kunskap och seriös hantering av dina säkerhetsproblem när Du vänder dig till ett SWESEC-anslutet företag.
Swesec-företagens kundrelationer bygger på att både få och förtjäna förtroende.

Välkommen till Swesec